Hac nedir, nasıl yapılır?

Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Kabe, Mekke çevresi ve diğer kutsal toprakların belirli zaman aralığında ziyaret edilmesi anlamına gelen Hac; İslam’ın şartlarından biri olarak, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilen bir ibadettir.

İbrahim peygambere kadar uzanan Hac ibadeti; ilk kez Hz. Ebubekir tarafından Hicret’in 9. yılında gerçekleştirilmiştir. Hz. Muhammed (SAV) ise Hz. Ebubekir’den bir yıl sonra hayatındaki ilk ve son haccı olarak tarihe geçen Veda Haccı ile Müslümanlara veda etmiştir.

Kuran-ı Kerim’de bulunan Hac Suresi, Bakara Suresi ve Al-i İmran suresinde sık sık bahsedilen Hac, günahlardan arınmanın en güzel yollarından biri olarak betimlenmiştir.

Hac nasıl yapılır?

Hac için ilk olarak ihrama girilir, ardından Kabe ziyaret edilir ve bu sırada tavaf yapılır. Arafat’ta vakfe yapılması, Mina’da şeytan taşlanması ve kurban kesilmesi ile devam eden hac son bir Kabe tavafı ile sona erer.

Hac Çeşitleri Nelerdir?

Hac kendi içinde üçe bölünür.

  • İfrad Haccı

Umre olmadan yapılan hac olarak tabir edilen ifrad hacı esnasında hacı adayı ihrama girerken sadece hac yapmaya niyet eder. Sadece ifrad haccına niyet edenler; kurban kesmek ile yükümlü değildir.

  • Temettü Haccı

Kurban kesmenin vacip olduğu bu hac çeşidinde hacı adayı; hem umre hem de hac için ayrı ayrı ihrama girer. Hacı adayı ilk olarak umre amacıyla ihrama girer, ibadetlerini tamamlar ve ihramdan çıkar. Ardından da tekrar ihrama girerek hac ibadetini yerine getirir.

  • Kıran Haccı

Hem haccın hem de umrenin tek bir ihramda yapılmasına Kıran haccı ismi verilir. Hacı adayının kurban kesmekle mükellef olduğu bu hac çeşidi esnasında kişi, öncelikle ihrama girer ve ihramdan çıkmadan umre ibadetini gerçekleştirir. Sonra da hac vazifelerini yerine getirerek, ihramdan çıkar.

Hangi Aylarda Hac Yapılır?

Kuran-ı Kerim’de ‘Hac, bilinen aylardadır’ şeklinde ifade edilir. Günümüzde Arefe ve Kurban Bayramı günleri olarak karşılık bulur.

Yani hac, Arefe ve Kurban Bayramı günlerinde gerçekleştirilir. Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on günü olarak bilinen bu günlerde Hacla ilgili diğer ibadetlerin tamamlanması gereken süreci kapsar.

Haccın Farzları Nelerdir?

Haccın 3 farzı bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Hac öncesi ihrama girmek,
  • Arafat’ta vakfeye durmak,
  • Kabe’yi tavaf etmek,

şeklindedir.

Şeytan taşlamak, ihrama mikat mahalinden girmek, ihramın getirdiği yasaklara uymak; Hac ibadetinin en önemli vacipleri arasında bulunurken; ihram giyince iki rekat namaz kılmak, ihram öncesi hoş kokular sürünmek ve ihram sonrası süreçte her fırsatta telbiye getirmek; Haccın sünnetleri arasındadır.

Hac Neden Farz Oldu?

Hac, Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin hemen ardından Hicret’in 9. yılında farz kılınmıştır. Bu süre; Hz. Muhammed (SAV)’in Mekke’den Medine’ye göç etmesinden sonraki 9. yıla denk gelir.

Bu zaman diliminden önceki süreçte Kabe putperestlerin işgali altında olduğu için hac ve umre Müslümanlar tarafından yapılamıyordu.

Hac, Müslümanları diğer dinlere mensup olan kişilerden ayırdığı için farz kılınmıştır.

Kadınlara ‘cihat’ sevabı kazandıran, cennet ile mükafatlandırılan hac, tüm günahların da kefareti olarak belirtilir.

Allah tarafından haccın farz kılınmasının nedenleri şöyle sıralanabilir,

  • Hacda kişi ruhunda bulunan tüm kötülüklerden ve günahlardan arınır.
  • Zemzem suyu; kişiyi tüm sıkıntılarından uzaklaştırır.
  • Allah ile yakınlaşmanın ve onun kulu olduğunu hatırlamanın en etkili yollarından biridir.
  • Diğer Müslümanlar ile karşılaşan hacı adayının kalbinde kardeşlik, barış, sevgi vb. yoğun duygular filizlenir.